Contact Sales

 Descriptief onderzoek

Home


TeraKnowledge 


+33(0) 553 05 55 90


 


Descriptief onderzoek richt zich op de beschrijving van de resultaten. Bij descriptief onderzoek wordt in eerste instantie geen verband gezocht tussen de verschillende variabelen. Descriptief onderzoek beschrijft wat is aangetroffen in de data. Frequentieverdelingen en centrummaten (rekenkundig) gemiddelde, modus en mediaan geven inzicht in hoe bepaalde grootheden zijn verdeeld. Deze analysemethode wordt vaak toegepast bij de verwerking van enquêtes en dergelijke.

Indien U vragen hebt over dit onderwerp, kunt u ons daarover benaderen. Ga dan naar Vragen over Marktonderzoek
 


 

Terug naar Analyse
methoden
 

 

Last Updated: 30/09/2008
WebMaster
: mailto:webmaster@teraknowledge.nl
Copyright © 2000 TeraKnowledge. 

All rights reserved
Site design and production by TeraKnowledge
 

                              Goto Top of page