Contact Sales

 Kwantitatieve methode

Home


TeraKnowledge 


+330) 553 05 55 90

 


Kwantitatief onderzoek is erop gericht bepaalde samenhangen op het spoor te komen. Op basis van kwantitatieve onderzoeksresultaten kunnen bepaalde uitspraken worden gedaan over het universum waaruit de steekproef is getrokken.

We onderscheiden parametrisch en non-parametrische methoden van onderzoek. Afhankelijk van de verdeling wordt een van beide methoden toegepast.  De soorten non-parametrische analyses die TeraKnowledge verricht zijn onder meer:

  • Tekentest, Chi kwadraat test, Rang correlatie test, T-test, Kruskal-Wallis test, Wilcoxon signed rank test

Voorbeelden van parametrische analyses zijn onder meer:

  • (M)ANOVA ((Multivariate) Analyses of Variance Analysis), Factor analyse, Discriminant Analyse, T-toetsen, Correlatie analyses, (multiple) lineaire regressie analyse 

Indien U vragen hebt over dit onderwerp, kunt U ons daarover benaderen. Ga dan naar Vragen over Marktonderzoek
 
 
 


 

Terug naar Analyse
methoden
 

 

Last Updated: 30/09/2008
WebMaster
: mailto:webmaster@teraknowledge.nl
Copyright 2000 TeraKnowledge. 

All rights reserved
Site design and production by TeraKnowledge
 

                              Goto Top of page