Contact Sales

 Online Onderzoek

Home


TeraKnowledge 


+31(0) 35 53 81 416

 


Het online onderzoek gebeurt op twee manieren, respondenten worden ofwel via e-mail benaderd met het verzoek tot deelname aan het onderzoek. Als de respondent accoord is kan er op de meegestuurde link geklikt worden en dan komt hij/zij op de server van TeraKnowledge terecht, waar de online vragenlijst kan worden ingevuld.

De tweede manier waarop online onderzoek plaatsvindt, is via de website van de opdrachtgever. Hierbij wordt een representatief deel van de bezoekers via een pop-up benaderd met het verzoek tot deelname aan het onderzoek. De website van de opdrachtgever waar het onderzoek plaatsvindt is in veel gevallen het Intranet of een Extranet.

Panelonderzoek behoort tot de eerstgenoemde vorm. Panelleden geven zich op voor eventuele deelname aan toekomstig online onderzoek door middel van het invullen van een korte vragenlijst. Als men in de steekproef van het onderzoek valt, krijgt het panellid een verzoek tot deelname aan het onderzoek via e-mail toegestuurd. Panelleden worden nooit meer dan een keer per drie maanden uitgenodigd om mee te doen aan nieuw onderzoek. 

Indien u vragen hebt over dit onderwerp, kunt u ons daarover benaderen. Ga dan naar Vragen over Markonderzoek
 


 

Terug naar Data
verzameling
 

 

Last Updated: 30/09/2008
WebMaster
: mailto:webmaster@teraknowledge.nl
Copyright 2000 TeraKnowledge. 

All rights reserved
Site design and production by TeraKnowledge
 

                             Goto Top of page