Zin onderzoek over werken na je 45ste

Terug


TeraKnowledge

+33 (0)5 53 05 55 90
 
 
 
 

 

 

PERSBERICHT                                                                                                       
‘Meningsuiting in Nederland minder vrij’
De ruimte om vrij je mening te geven in Nederland is kleiner geworden. Dat vinden de lezers van Amnesty Internationals mensenrechtenmagazine Wordt Vervolgd. Voor vrijheid van meningsuiting geven zij Nederland momenteel het rapportcijfer 7,3 (op een schaal van 1 tot 10); vijf jaar geleden was dat nog een 8. Geert Wilders en Rita Verdonk staan bovenaan de top-3 van 'misbruikers' van het vrije woord.
Ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van Wordt Vervolgd  hield onderzoeksbureau TeraKnowledge in opdracht van dat blad deze zomer een enquête onder lezers over de (grenzen van) vrijheid van meningsuiting. De resultaten worden gepubliceerd in het septembernummer, dat op vrijdag 5 september verschijnt.
Van de ruim 1250 deelnemers aan het onderzoek zei slechts 27% zich altijd vrij te voelen om – zonder enige terughoudendheid – zijn mening te geven.

Top-3 misbruikers
Het recht op vrijheid van meningsuiting wordt in Nederland volgens 82% van de respondenten wel eens misbruikt door bepaalde bekende personen. De top-3 van Nederlanders die daarbij het meest genoemd werd bestond uit: 1. Geert Wilders; 2. Rita Verdonk; 3. Ayaan Hirsi Ali.
Op een schaal van 1 tot 10 (waarbij een 1 staat voor volstrekt onbelangrijk en een 10 voor uiterst belangrijk) gaf de Wordt Vervolgd-lezer het belang van vrijheid van meningsuiting gemiddeld het cijfer 8,8. Voor 10% van de respondenten bestaat er geen enkele grens aan die vrijheid: het recht daarop is volgens hen absoluut, mensen mogen alles zeggen. Maar voor 90% is die grens er wel: voor 26% ligt die bij het oproepen tot geweld, voor 23% bij haatzaaien, voor 21% bij de belediging van een persoon of groep en voor 4% bij angstzaaien. Voor een restgroep van 16% ligt die grens ‘ergens anders’.
In het onderzoek kregen deelnemers een aantal controversiële uitspraken voorgelegd waarvan zij moesten aangeven of zij die acceptabel vonden of niet, en vervolgens of zij vonden dat de bewuste uitspraak wel of niet gedaan mocht worden. Opvallend was dat 88% de uitspraak ‘In ons land hebben we geen homo’s zoals jullie in het Westen’ (van de Iraanse president Mahmoud Ahmadinejad) onacceptabel vond, maar 61% van de respondenten desondanks van mening was dat de uitspraak toch gedaan mag worden in het kader van vrijheid van meningsuiting.

Opmerkelijke andere cijfers uit de Wordt Vervolgd-enquête:
-De meeste respondenten (56%) vinden dat Hitlers boek Mein Kampf gewoon verkrijgbaar zou moeten zijn
-De overgrote meerderheid (82%) voelt zich na de moorden op Pim Fortuyn en Theo van Gogh net zo veilig in Nederland als daarvoor. De rest (18%) geeft aan zich sindsdien minder veilig te voelen
-Volgens 23% van de respondenten zou het Openbaar Ministerie Geert Wilders (toch) moeten vervolgen vanwege de uitspraken die hij in zijn film Fitna heeft gedaan over de Koran en de islam
-De meeste respondenten (79%) hebben zich wel eens geschaamd voor een mening die iemand in zijn naaste omgeving verkondigde. Men schaamt zich het meest voor zijn familie.
-Ruim een kwart van de respondenten (27%) heeft zich zelf wel eens aangetast gevoeld in zijn vrijheid van meningsuiting. Dat gebeurde vooral op het werk, waar men bijvoorbeeld geen kritiek op leidinggevenden mocht geven.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Het jubileumnummer van Wordt Vervolgd verschijnt op vrijdag 5 september.
 
Voor meer persinformatie of digitale toezending van het artikel met alle resultaten van de enquête over vrije meningsuiting: 020-7733711

Wilt u een nummer aanvragen en/of u aanmelden voor de (gratis) perslijst en iedere maand automatisch Wordt Vervolgd ontvangen? Bel/mail met de redactie: wordtvervolgd@amnesty.nl of 020-7733711

Wordt Vervolgd is een onafhankelijk opiniemaandblad over mensenrechten, uitgegeven door Amnesty Nederland

T 020-7733711     F 020-6240889     E wordtvervolgd@amnesty.nl     I www.amnesty.nl/wordtvervolgd


 
 

 

 

Last Updated: 30/09/2008
WebMaster
: mailto:webmaster@teraknowledge.nl
Copyright © 2000 TeraKnowledge. 

All rights reserved
Site design and production by TeraKnowledge
 

                           Goto Top of page