Arts & Auto onderzoek over management in de zorgsector

Terug


TeraKnowledge

+33 (0)5 53 05 55 90
 
 
 
 

 


 

PERSBERICHT

 

Utrecht, 11 november 2008

 

Zorgprofessionals: management in de gezondheidszorg schiet te kort

 

Binnen de zorgsector wordt veel geld verloren door verkeerde managementbeslissingen. Dat zegt 80% van de zorgprofessionals die deelnamen aan een managementenquête van Arts & Auto, het ledentijdschrift van VVAA, de vereniging voor medisch Nederland. De professionals hebben behoorlijke kritiek op het management in de zorg, maar steken daarbij ook de hand in eigen boezem.

 

Gebrek aan tijd blijkt een van de pijnpunten voor de zorgprofessionals. Gemiddeld besteden zij 24% van hun tijd aan management. Slechts een kwart van de respondenten zegt voldoende tijd beschikbaar te hebben om al haar managementtaken naar behoren uit te voeren. Bij sommigen gaat het tijdgebrek ten koste van minder belangrijke zorgtaken (31%) of zelfs belangrijke zorgtaken (7%). 

 

De ideale zorgmanager is zélf een zorgprofessional

Bijna tweederde (63%) van de respondenten vindt dat management in de gezondheidszorg anders is dan in het bedrijfsleven of bij de overheid. Het voornaamste verschil zit ‘m volgens de professionals in het gegeven dat het niet om dingen, maar om patiënten gaat. Tweederde van de respondenten vindt dan ook dat de ideale zorgmanager zélf een zorgprofessional is.

 

Eigen kwaliteiten net voldoende

De zorgprofessionals zijn niet echt tevreden over hun eigen managementkwaliteiten. Gemiddeld geeft men zichzelf een 6,5. Apothekers geven zichzelf het hoogste cijfer (7,1), fysiotherapeuten het laagste (6,3). 14% vindt de kwaliteit van zorgmanagement in algemene zin ronduit slecht. Volgens bijna een derde ligt die kwaliteit op de grens van voldoende-onvoldoende.

 

Te weinig aandacht voor management in opleiding

Ruim 90% van de respondenten is van mening dat onderwijs, instructie en het opdoen van praktijkervaring op het gebied van management in de gezondheidszorg te weinig aandacht krijgen binnen de reguliere opleidingsprogramma’s. Iets meer dan de helft van de respondenten heeft dan ook een managementcursus gevolgd bij de eigen beroepsorganisatie (54%), VVAA (26%) of reguliere opleidingsinstituten (20%). 75% van de zorgprofessionals blijkt behoefte te hebben aan kennisuitwisseling, met collega’s binnen de zorg (83%) of buiten de zorg (17%).

 

Uitdaging bij personeelsmanagement en financieel management

De drie belangrijkste managementtaken in de zorgsector zijn volgens de respondenten kwaliteitsmanagement, personeelsmanagement en financieel management. De laatste twee taken worden eveneens als het moeilijkst bestempeld. ‘Beleid en strategie’ vindt men het leukste om te doen.

 

Deze enquête is uitgevoerd door TeraKnowledge, onder 370 lezers van Arts & Auto. Als ledentijdschrift van de Vereniging VVAA wordt Arts & Auto toegezonden aan 95.000 huisartsen, medisch specialisten, tandartsen, apothekers, dierenartsen en fysiotherapeuten; en aan beoefenaars van andere (para)medische groepen zoals verloskundigen, mondhygiënisten en logopedisten.

 

De resultaten van de enquête worden gepubliceerd in nummer 19/2008 van Arts & Auto en op www.artsenauto.nl.

 

 

Voor meer informatie:

drs. Flip Vuijsje, hoofdredacteur Arts & Auto

telefoon : (030) 247 43 41
fax : (030) 247 45 61
email :
artsauto@publishing-vvaa.nl   

 


 
 

 

 

Last Updated: 19/11/2008
WebMaster
: mailto:webmaster@teraknowledge.nl
Copyright © 2000 TeraKnowledge. 

All rights reserved
Site design and production by TeraKnowledge
 

                           Goto Top of page