Contact Sales

 Klantenonderzoek

Home


TeraKnowledge 


+33(0) 553 05 55 90 


OlineKlantenEvaluatie is een service van waarmee u op een snelle en directe manier de mening van uw klanten kunt verkrijgen. Het werkt alsvolgt. Uw klanten (dit kunnen ook toeleveranciers zijn) krijgen van ons een e-mail opgestuurd met het verzoek mee te doen aan een kort klantenonderzoek. Wij vermelden uiteraard dat het onderzoek in uw opdracht wordt uitgevoerd en dat wij het e-mail adres hebben gekregen van u. Indien uw klant ervoor kiest om mee te doen, krijgt de respondent een korte vragenlijst gepresenteerd die na maximaal vijf minuten is ingevuld. Het invullen van de vragenlijst kan op twee manieren. Ofwel men kan de vragenlijst via een link op onze site invullen, ofwel (als u klanten wel e-mail hebben maar nog niet online zijn) de vragenlijst wordt via de e-mail meegestuurd en wordt offline ingevuld. De resultaten worden dan via e-mail teruggestuurd naar ons. De vragenlijst behandelt de onderstaande onderwerpen. 

Iedere twee maanden krijgt u een rapport opgestuurd (via e-mail) met daarin de evaluatie data van de afgelopen maand (indien er voldoende respons is op de vragenlijsten) en de cumulatieve gegevens (alle meetperioden samen). Ook krijgt u een overzicht van de trend gegevens. 

De OlineKlantenEvaluatie loopt momenteel bij een aantal klanten. Op basis van de (gedepersonificeerde) gegevens kunnen wij u laten zien hoe uw organisatie wordt geŽvalueerd door uw klanten in vergelijking met de andere sites die in dit cyclisch onderzoek meedoen (een zogenaamde benchmark analyse). In sommige gevallen (indien er meer dan 10 branchegenoten meedoen aan dit programma), kunnen we zelfs uitsplitsingen maken naar specifieke branches. We kunnen uw gegevens vergelijken met de gegevens die we in uw branche hebben verzameld in dezelfde tijdspanne. 

Er is een aantal abonnementen waar u op kunt inschrijven. 
Een abonnement voor een half jaar of een jaar. 

Samenvattend, u ontvangt elke twee maanden een overzicht via e-mail van de verzamelde gegevens over de afgelopen meetperiode, alle voorgaande meetperioden te zamen en de benchmark vergelijking van uw gegevens met andere OlineKlantenEvaluatie scores. 

Indien u meer wilt weten over deze service of informatie wilt over de kosten, kunt u ons daarover benaderen. ga dan naar Vragen over Markonderzoek

 


 

Terug naar 
Services
 

 

 

Last Updated: 30/09/2008
WebMaster
: mailto:webmaster@teraknowledge.nl
Copyright © 2000 TeraKnowledge. 

All rights reserved
Site design and production by TeraKnowledge
 

                             Goto Top of page