Contact Sales

 Website Evaluatie

Home


TeraKnowledge 


+33(0) 553 05 55 90 


WebsitEvaluationBox is een service van waarmee u op een snelle en directe manier de mening van uw bezoekers kunt vragen over u website. Het werkt alsvolgt. Iedere n-de bezoeker krijgt een window gepresenteerd waarin gevraagd wordt of men mee wil doen aan een kort onderzoek. Indien men daarvoor kiest, krijgt de respondent een korte vragenlijst gepresenteerd die na maximaal vijf minuten is ingevuld. Het invullen gebeurt op onze site, zodat u geen performanceproblemen ondervindt. Dit gebeurt geheel transparant, uw bezoeker merkt daar niets van. De vragenlijst behandelt de onderstaande onderwerpen.

Vormgeving
Inhoud
Navigatiemogelijkheden
Interactiemogelijkheden
Overzichtelijkheid
Actualiteit

Iedere maand krijgt u een rapport opgestuurd (via e-mail) met daarin de evaluatie data van de afgelopen maand en de cumulatieve gegevens (alle meetperioden samen). Ook krijgt u een overzicht van de trend gegevens.

De WebsitEvaluationBox  loopt momenteel bij een aantal klanten. Op basis van de (gedepersonificeerde) gegevens kunnen wij u laten zien hoe uw site wordt geŽvalueerd in vergelijking met de andere sites die in dit cyclisch onderzoek meedoen (een zogenaamde benchmark analyse). In sommige gevallen (indien er meer dan 10 branche genoten meedoen aan dit programma), kunnen we zelfs uitsplitsingen maken naar specifieke branches. We kunnen uw gegevens vergelijken met de gegevens die we in uw branche hebben verzameld in dezelfde tijdspanne.

Er is een aantal abonnementen waar u op kunt inschrijven. 
Een abonnement voor een half jaar of een jaar. 

Samenvattend, u ontvangt per maand een overzicht via e-mail van de verzamelde gegevens over de afgelopen meetperiode, alle voorgaande meetperioden te zamen en de benchmark vergelijking van uw gegevens met andere WebsitEvaluationBox scores.
 

Indien u vragen hebt over dit onderwerp of informatie over de kosten, kunt u ons daarover benaderen. ga dan naar Vragen over Markonderzoek

 


 

Terug naar 
Services
 

 

 

Last Updated: 30/09/2008
WebMaster
: mailto:webmaster@teraknowledge.nl
Copyright © 2000 TeraKnowledge. 

All rights reserved
Site design and production by TeraKnowledge
 

                             Goto Top of page