Vragen over marktonderzoek

Home


TeraKnowledge


+33(0)553 05 55 90 


Als u vragen hebt over marktonderzoekonderwerpen kunt u die aan ons stellen via e-mail. Binnen 24 uur krijgt u via e-mail antwoord van een van onze consultants/researchers. Indien nodig bellen we u om het antwoord toe te lichten of verdere informatie te verkrijgen teneinde u een volledig antwoord te kunnen geven.

De vragen kunt u richten aan: mailto:research@teraknowledge.nl

Formuleert u de vragen zo kort en bondig mogelijk svp en vermeld uw telefoonnummer waar we u, indien nodig, kunnen bereiken. 

Voorbeelden van vragen:
Waar staan de volgende termen voor:ANOVA, MANOVA, loglineaire modellen, LISREL model, Regressie analyse, Causaal model, Experimenteel design, Neurale netwerken, Case based reasoning, Hoe meet je de  waarde van een merk, Wanneer is een steekproef representatief, Wat is een significant statistisch resultaat, Wat is de Power van een toets, Hoeveel respondenten heb je nodig per cel in een factoranalytisch design, Wat kan wel en wat (nog) niet online onderzocht worden, Is online onderzoek representatief, Wat is de repons bij online onderzoek in vergelijking met telefonisch onderzoek, Hoe kan je voorkomen dat personen online meerdere malen worden benaderd, Wat is een reponse set, Wat is validiteit en betrouwbaarheid, Wat is het discriminatievermogen van een test, Wat is face value, Wat is het zogenaamde Rosenthal effect.

 

 

Last Updated: 03/09/2008
WebMaster
: mailto:webmaster@teraknowledge.nl
Copyright 2000 TeraKnowledge. 

All rights reserved
Site design and production by TeraKnowledge
 

                      Goto Top of page