Contact Sales

 Onderzoeksdesign 

Home


TeraKnowledge


+33(0) 553 05 55 90 


Afhankelijk van de onderzoeksvraag kiest TeraKnowledge het meest passende onderzoeksdesign. In zowel on- als offline onderzoek kunnen verschillende designs worden geļmplementeerd. In de meeste gevallen komt dit neer op een opzet waarbij een controlegroep en meerdere experimentele groepen worden onderscheiden. Respondenten of proefpersonen worden ofwel at random, ofwel selectief toegewezen aan een van de groepen.

Met behulp van een dergelijke opzet is het mogelijk het effect te meten van onafhankelijke variabelen op de zogenaamde afhankelijke variabelen. 
 

 


 
 

 

 

Last Updated: 30/09/2008
WebMaster
: mailto:webmaster@teraknowledge.nl
Copyright © 2000 TeraKnowledge. 

All rights reserved
Site design and production by TeraKnowledge
 

                             Goto Top of page